Κλείσιμο της περιόδου 2016 - 2017 για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης !


Με βάση του σχετικού Νόμου Ν. 4092-12 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΦΚ ΠΘ
και των νόμων 2386/1996, 2753/1999, 2836/2000 – καθώς και τις τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008 και γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου κάθε Χρόνο. 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη της περιόδου και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη της περιόδου.

Έτσι για φέτος λόγω των αργιών ( Κυριακή 30/4 και Πρωτομαγιά 1/5 ) η περίοδος διάθεσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 2 Μαίου 2017.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166