Έγκριση χρηματοδότησης 1.226.755,91€ προς την Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε. για την αποπληρωμή εγκαταστάσεων Συστημάτων Εισροών Εκροών !


 

Από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με Αριθ. Πρωτ. : 68436 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 20/06/2017 η απόφαση χρηματοδότησης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για την αποπληρωμή μερικών εγκαταστάσεων πρατηρίων οι οποίοι εγκατέστησαν τα Συστήματα Εισροών Εκροών.

 Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση:Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166