Το σύστημα Εισροών Εκροών με απλά λόγια !


Το σύστημα Εισροών – Εκροών απευθύνεται σε Πρατήρια Καυσίμων, Αποθήκες Καυσίμων καθώς και σε επιχειρήσεις Ιδιωτικού δικαίου που χρησιμοποιούν δεξαμενές και αντλίες ( Μεταφορικές Εταιρείες, Κατασκευαστικές Εταιρείες, κλπ) αλλά και δημοσίου δικαίου ( Δήμοι, Νοσοκομεία κλπ). Με την εφαρμογή του συστήματος Εισροών Εκροών, κάθε πρατηριούχος έχει την δυνατότητα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την περιεχόμενη ποσότητα καυσίμου κάθε δεξαμενής με απόλυτη ακρίβεια. Το ίδιο σύστημα συνδέεται επιπλέον με όλες τις αντλίες του πρατηρίου καταγράφοντας κάθε πώληση που πραγματοποιείται.

Ο συσχετισμός των ποσοτήτων καυσίμων που βρίσκονται στις δεξαμενές με τις ποσότητες που διατίθενται στα εξυπηρετούμενα οχήματα, θα επιτρέπει εκτός από τον οικονομικό έλεγχο που θα πραγματοποιούν οι οικονομικές υπηρεσίες και τον εντοπισμό πιθανών διαρροών καυσίμων σε μη επιθυμητούς αποδέκτες ( διαρροές σε υπέδαφος, μεταφορά ποσοτήτων σε παράνομες διακινήσεις, αποθήκες κλπ).  

Στο παρακάτω αναλυτικό σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε την πλήρη απεικόνιση της λειτουργίας του συστήματος Εισροών – Εκροών με την λύση που εφαρμόζει η RayCom.
Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166