Αποπληρωμή του επιδοτούμενου προγράμματος σε πρατήρια του Α & Β κύκλου !


Από την κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και την Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στις 4 Ιουλίου 2017 η απόφαση αποπληρωμής μικρού μέρους του επιδοτούμενου προγράμματος για τα Πρατήρια Κυσίμων του Ά & Β' Κύκλου.
Συγκεκριμένα επιδοτούνται 204 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα ( Α' & Β' Κύκλος, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αχαία, Ηράκλειο Κρήτης καθώς και από την Θεσσαλία πρατήρια Λάρισας και Βόλου, τα οποία εγκατέστησαν τα Συστήματα Εισροών Εκροών με το συνολικό ποσό του 1.009.879,14€.

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση καθώς και τα ονόματα των πρατηριούχων που θα λάβουν τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166