Προσοχή - Για τις διατάξεις των νέων ΠΟΛ 1166 & 1167 που αφορούν αναβαθμίσεις φορολογικών μηχανισμών και εφαρμογών μέχρι 30/11/2018 !


Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις των ΠΟΛ 1166/2018 & ΠΟΛ 1167/2018, που αφορούν σε προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των Φορολογικών Μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), προς ενημέρωσή σας:

 

ΠΟΛ 1166/2018 «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»

 

ΠΟΛ 1167/2018 «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου»

 

Αναφορικά με τις παραπάνω ΠΟΛ, επισημαίνουμε τα εξής:

 

  • όταν χρησιμοποιείται ΕΑΦΔΣΣ για τη σήμανση των παραστατικών, η εκάστοτε εμπορική εφαρμογή πρέπει να δημιουργεί οπωσδήποτε τη συμβολοσειρά (e-line/e.txt), διαφορετικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται.
  • Tα πρατήρια υγρών καυσίμων πρέπει να αναβαθμίσουν ή να ρυθμίσουν τις εμπορικές τους εφαρμογές και τις ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1167/2018, μέχρι τις 30/11/2018.
  • Επίσης, πρέπει να αποστέλλουν υποχρεωτικά τα δεδομένα τους στην Α.Α.Δ.Ε, διαφορετικά δεν θα μπορούν να λειτουργούν.
  • Tο ρολόι του ΦΗΜ πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα, είτε με τον αυτόματο συγχρονισμό του με τον server της Α.Α.Δ.Ε. είτε με την τακτική παρακολούθησή του (με ευθύνη του κατόχου).

 

Οι Εφαρμογές καθώς και οι  φορολογικοί Μηχανισμοί θα πρέπει να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ή να αντικατασταθούν εφόσον δεν πληρούν τις νέες  προδιαγραφές.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166