Απόφαση ένταξης για επιχορήγηση πρατηρίων για την εγκατάσταση των Συστημάτων Εισροών Εκροών !


Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων».

 

  1. Την ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» των ακόλουθων τετρακοσίων ενενήντα έξι (496) πράξεων, αιτούμενης Σελίδα 3 από 34 επιχορήγησης ύψους 2.765.000,00€, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον κατάλογο που ακολουθεί.
  2. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες της χώρας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Η Απόφαση και ο πίνακας των δικαιούχων είναι ΕΔΩ,

 Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166