Διαχείριση Επιχειρησιακών πόρων (ERP)


Το ERP ως έννοια σημαίνει προγραμματισμός διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων της επιχείρησης. Πρόκειται για μια λύση λογισμικού η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των βασικών επιχειρηματικών και διοικητικών διαδικασιών σε ένα πανίσχυρο εργαλείο το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σωστά σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφόρησης όπως το CRM, μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και ταυτόχρονα σε μείωση του κόστους λειτουργίας της. 

Βασικά Χαρακτηριστικά του ERP 
Σκοπός του ERP είναι να αναπαράγει τις επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης, οι οποίες χωρίζονται στις παρακάτω βασικές οντότητες:

  • Εμπορική Διαχείριση
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Διοικητική Πληροφόρηση / προγραμματισμοί
  • Παραγωγή

Πλεονεκτήματα χρήσης του ERP

  • Εξασφαλίζει την αυτοματοποίηση και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του προγραμματισμού, της εκμετάλλευσης και του ελέγχου όλων των επιχειρησιακών πόρων.
  • Επιτυγχάνει την προσομοίωση κάθε εργασίας για όλα τα στάδια παραγωγής προστιθέμενης αξίας σε ένα ενιαίο περιβάλλον Οικονομικής & Εμπορικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού Παραγωγής και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. 
  • Εξασφαλίζει την εποπτεία της επιχείρησης σε όλα τα υποκαταστήματά της και για όλες τις σχέσεις με συνεργάτες.
  • Συμβάλει στην κατάργηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή αποδοτικών ηλεκτρονικών διαδικασιών επεξεργασίας όλων των συναλλαγών.
  • Εξασφαλίζει στη διοίκηση ολοκληρωμένη και καθαρή εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 
 Είναι το ERP αναγκαίο σε μια μικρομεσαία Επιχείρηση;
Η σύγχρονη αγορά επιβάλει πλέον στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να επιταχύνουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Αυτό έχει ως συνέπεια ακόμα και μια μικρή επιχείρηση να αναζητά τρόπους προγραμματισμένης αξιοποίησης των πόρων της αλλά και απόκτησης πλήρους εικόνας των χρηματοοικονομικών της συναλλαγών, των αποθεμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτή η κατεύθυνση έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων της, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στην επιλογή των προϊόντων που προωθεί αλλά και στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166