Έναρξη περιόδου 2017 - 2018 για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης !


Με βάση τον σχετικό Νόμο Ν. 4092-12 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΦΚ ΠΘ, τους νόμους 2386/1996, 2753/1999, 2836/2000 – καθώς και τις τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008 και γ., η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:


Η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου κάθε Χρόνο. 


Σε περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη της περιόδου και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη της περιόδου.


Έτσι για φέτος λόγω της αργίας, Κυριακή 15/10/2017, η έναρξη της χειμερινής περιόδου διακίνησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης είναι η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.


Η δε λήξη της περιόδου θα γίνει την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166