Ολοκληρωμένη υποστήριξη πελατών

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της RayCom, είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο για να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες των μηχανογραφικών συστημάτων της σύγχρονης επιχείρησης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα software και hardware σε 24ωρη βάση όλες τις εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές τα Σάββατα και τις επίσημες Αργίες (365x7x24).

To τμήμα τεχνικής υποστήριξης παρέχει τεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις - πελάτες της RayCom, είτε είναι πελάτες με συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης, είτε όχι. Ο τρόπος εξυπηρέτησης, γίνεται με μια μόνο τηλεφωνική κλήση, η οποία είτε δρομολογείται στο contact point της επιχείρησης, είτε για την περίπτωση αυτής της κλήσης ανοίγει ένα ticket RFΑ (Request For Action).

Το ticket αυτό δρομολογείται στο κατάλληλο τμήμα το οποίο πλέον αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αίτησης. Σε κάθε σημείο διεκπεραίωσης του αιτήματος του πελάτη, μπορεί να γίνει ενημέρωσή του για το αίτημά του και με το τέλος της δρομολόγησης της κλήσης του, υπάρχει η ενημέρωση προς αυτόν για το αποτέλεσμα του αιτήματός του και την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τέτοιου τύπου tickets, ανοίγουν για οποιαδήποτε αίτηση του πελάτη προς την RayCom, και η οποία μπορεί να αφορά, είτε τεχνική υποστήριξη, είτε οποιαδήποτε άλλη αίτηση. Σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη, η δρομολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε πιστοποιημένους Μηχανικούς, με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, κατάλληλα εκπαιδευμένους για επίλυση κάθε αιτήματος για τεχνική υποστήριξη.Για την παραπάνω λειτουργία η εταιρία μας διαθέτει: 

  • Κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο στην άριστη χρήση του.
  • Πρόγραμμα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων και αυτόματης δρομολόγησής τους είτε ως τηλεφωνικών κλήσεων, είτε ως tickets για RFA.
  • Ενημέρωση του πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτή ζητηθεί για την κατάσταση του αιτήματός του.
  • Αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων για την κατάσταση οποιουδήποτε αιτήματος.
  • Βάση δεδομένων με τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα.
  • Βάση δεδομένων με τις ενέργειες για την επίλυση των πιο συχνά εμφανιζόμενων προβλημάτων.


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166