Η RayCom με έμφαση στις ολοκληρωμένες Λύσεις προσφέρει εγγυημένες μελέτες για λύσεις "Με το κλειδί στο χέρι" (Turn key) .

Οι άνθρωποι της αναλαμβάνουν σε συνεργασία με την επιχείρηση την συλλογή πληροφοριών για την σωστή προετοιμασία των πόρων που απαιτούνται για τον καθορισμό ενός πετυχημένου έργου πληροφορικής. Εφόσον κατανοηθεί η ανάγκη της επένδυσης, το τμήμα μελετών αναλύει, σχεδιάζει και προτείνει ειδική μελέτη σκοπιμότητας διερευνώντας τόσο την οικονομική όσο και την τεχνική προοπτική των προιόντων και των υπηρεσιών της επένδυσης.

Εφόσον η RayCom αναλάβει την επένδυση, της αποδίδει προστιθέμενη αξία και η επιχείρηση δεν ταλαιπωρείται μεταξύ πολλαπλών προμηθευτών και ετερόκλητων συστημάτων. 


Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης 
• Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής UTP/FTP Cat5/Cat6. 
• Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων τύπου Ethernet. 
• Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. 
• Εγκαταστάσεις ενεργών στοιχείων δικτύου ( Switches, Routers, Bridges). 
• Μελέτη και εγκατάσταση Racks ( Τερματισμός & Πιστοποίηση ). 

Μελέτη και Εγκατάσταση Τοπικών Δικτύων 
• Μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων peer-to-peer. 
• Μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων Server-based. 
• Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή μεθόδων Security.
• Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή ασύρματων δικτύων.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύων WAN 
• Μελέτη και εγκατάσταση κόμβων. 
• Εγκατάσταση επικοινωνίας απομακρυσμένων σημείων - κεντρικού σημείου. 
• Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων VPN, Frame Relay, ATM , MPLS over ADSL 
• Μελέτη και εγκατάσταση μεταγωγής φωνής, video, Multimedia σε δίκτυα WAN, 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας Δικτύων. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Παρακολούθησης Δικτύων. 

Μελέτη και Εγκατάσταση Κατανεμημένης Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage Area Networks)
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Network Backup. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Local Backup. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων SAN Servers. 

Μελέτη και Εγκατάσταση συστημάτων IP Camera 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Τοπικής Παρακολούθησης. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Απομακρυσμένης Παρακολούθησης. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων IP Camera Server. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Καταγραφής Video Server. 

Μελέτη και Εγκατάσταση Voice Over IP ( Voip) 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Τοπικής IP Τηλεφωνίας. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Απομακρυσμένης IP Τηλεφωνίας. 
• Υπηρεσία Προγραμματισμού υπάρχοντος εξοπλισμού Δικτύου IP Τηλεφωνίας. 

Μελέτη και Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων PSTN / ISDN 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος Τηλεφωνικού Κέντρου. 
• Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Καταγραφής Κλήσεων. 
• Μελέτη και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης στοιχείων κλήσεων. 
• Υπηρεσία Προγραμματισμού υπάρχοντος εξοπλισμού Τηλεφωνικών κέντρων. 


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166