Έργα κατασκευής ιδιωτικών πρατηρίων

Η RayCom ανέλαβε πρόσφατα δύο νέα μεγάλα έργα κατασκευής ιδιωτικών πρατηρίων στην περιοχή της Θεσσαλίας δύο μεγάλων εταιρειών. Τα δύο νέα έργα αφορούν την πλήρη κατασκευή ιδιωτικών πρατηρίων (κατασκευή δεξαμενών, εγκατάσταση αντλιών, υλοποίηση ογκομετρήσεων, εφαρμογή συστήματος εισροών εκροών αλλά και συστήματος διαχείρησης στόλου οχημάτων). Τα έργα αυτά ξεκίνησαν με βάση το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015.

Τα δύο νέα έργα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχουν παραδοθεί.

 Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166