Ολοκλήρωση και αποπληρωμή επιδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων Εισροών Εκροών σε 1211 πρατήρια καυσίμων !


Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, η απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 10100/05-12-2018 Απόφασης της ΚτΠ Α.Ε, κατά την υπ’ αρ. 651/28-11-2018 συνεδρίαση του ΔΣ, με θέμα «Έγκριση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (egas)».


Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται τα ονόματα 1211 Πρατηριούχων οι οποίοι θα εισπράξουν στο επόμενο διάστημα τα εγκεκριμένα ποσά των επιδοτήσεων. 

Από τις επιδοτήσεις αυτές φαίνεται ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό που ανέρχεται στο 60% των πρατηρίων που είναι σε λειτουργία δεν έχει ακόμη επιδοτηθεί.

 

 Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την απόφαση αλλά και την λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων.

https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A9%CE%9C%CE%9D%CE%A0469%CE%97…Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166