Online ασπίδα ενάντια στο λαθρεμπόριο καυσίμων!


Μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιµα αναμένεται να ανακοινώσει τις επόµενες ημέρες το οικονοµικό επιτελείο, µε απώτερο στόχο την προστασία των καταναλωτών σε μια κρίσιµη συγκυρία, καθώς οι τιµές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το σχέδιο έχει αναλάβει προσωπικά ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος θα προβεί και σε σχετικές ανακοινώσεις έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μερικές ημέρες µετά την απόφαση του διοικητή της ΑΑ∆Ε για σφράγισµα των πρατηρίων, στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο προκύπτει νοθεία στα υγρά καύσιµα, από 10 έως 90 ημέρες και ανάρτηση εντός των πρατηρίων αυτοκόλλητης ταινίας µε την οποία θα ενηµερώνονται οι καταναλωτές ότι έκλεισαν λόγω νοθείας, το οικονοµικό επιτελείο λαµβάνει νέα μέτρα για την καταστολή του λαθρεµπορίου.

Ουσιαστικά, σφίγγει ο κλοιός για τους λαθρεµπόρους, όσους νοθεύουν καύσιµα και αποκρύπτουν φορολογητέα ύλη.

Χθες, κατατέθηκε στη Βουλή μια ακόμη διάταξη που προβλέπει τη σφράγιση εγκαταστάσεων για λαθρεμπόριο. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σφράγιση για χρονικό διάστημα από δέκα έως τριάντα ημέρες της εγκατάστασης ελεγχόμενου και του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Παράλληλα η διάταξη ορίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων που επιβλήθηκαν και των εγκαταστάσεων τους, σε ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με στόχο την αποτροπή από την τέλεση των παραβάσεων.

Οι κινήσεις όµως, της κυβέρνησης δεν σταµατούν στις ανωτέρω παρεµβάσεις, καθώς στόχος είναι ο έλεγχος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίµων.

Οι νέες παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης και θα ενταχθούν στη φαρέτρα του ελεγκτικού µηχανισµού σταδιακά.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο;

 • την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήµατος, που θα παρακολουθεί τις τελωνειακές συναλλαγές σε πραγµατικό χρόνο
 • θα καταγράφει την κίνηση φορτηγών και εµπορευµατοκιβωτίων
 • θα παρακολουθεί τα επαγγελµατικά οχήµατα και εµπορευµατοκιβώτια που εισέρχονται στην Ελληνική επικράτεια
 • Θα επεκταθεί το σύστηµα εισροών – εκροών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού καυσίµων.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι :

 • Ο περιορισµός της απώλειας εσόδων, µε εντατικοποίηση και ενίσχυση της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου.
 • Η προστασία της κοινωνίας από τη χρήση παράνοµων, νοθευµένων, πλαστών, επικίνδυνων και επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων.
 • Η αυξηµένη συλλογή των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ.
 • Η διασφάλιση θεµιτού ανταγωνισµού στην αγορά και η προστασία των καταναλωτών.
 • Η αντιµετώπιση του διασυνοριακού εγκλήµατος, και ειδικότερα του οικονοµικού, κυρίως µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου προϊόντων.
 • Η υποστήριξη της αυξηµένης ανάγκης ελέγχου των σηµείων εισόδου και εξόδου των οχηµάτων.
  Συγκεκριµένα, το σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, ειδικά για προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ, στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:
 1. Εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µεθόδων ανάλυσης κινδύνου µε στοχευµένα εργαλεία ελέγχου και δίωξης και σε συνεχή χρήση από την τελωνειακή υπηρεσία. Τα λειτουργικά συστήµατα πληροφοριών ICISNET και ELENXIS της ΑΑ∆Ε πρέπει να επανασχεδιαστούν, µε στόχο την αποτελεσµατική ιεράρχηση των κινδύνων µη συµµόρφωσης και τη δηµιουργία των καλύτερων δυνατών προφίλ ελέγχου, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις εθνικές βάσεις ανάλυσης δεδοµένων. Ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς συµµετέχουν στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και είναι σηµαντικό να υπάρχει συνεργασία µε όσο το δυνατόν περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες για να βοηθηθεί αυτή η προσπάθεια.
 2. Εγκατάσταση ενός νέου, ολοκληρωµένου συστήµατος, που θα υποστηρίζει τον έλεγχο παρακολουθώντας τις τελωνειακές συναλλαγές και διαδικασίες σε πραγµατικό χρόνο. Το σύστηµα αυτό θα λειτουργεί µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών, µε κεντρική εποπτεία και στα σηµεία υψηλού ενδιαφέροντος, όπως σηµεία εισόδου-εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και τοποθεσίες σε περιφερειακό επίπεδο.
 3. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης προϊόντων, που θα επικεντρωθεί στην κίνηση επαγγελµατικών οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων στην Ελληνική Επικράτεια. Με την είσοδο και κυκλοφορία τους στη χώρα, θα εφαρµόζεται η αξιοποίηση του Μητρώου Αλκοολούχων Ποτών και του Συστήµατος Αναγνώρισης Αλκοολούχων Ποτών από τις ελεγκτικές Αρχές του τελωνείου.
 4. Ολοκλήρωση του συστήµατος εισροών-εκροών για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού καυσίµων, που θα ενισχύσει τη διαδικασία προσαρµοσµένου ελέγχου και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήµατος παρακολούθησης της κίνησης επαγγελµατικών οχηµάτων µεταφοράς καυσίµων. Το σύστηµα θα µπορεί να παρακολουθεί το φορτίο από την είσοδό του και την τελωνειακή διαδικασία που εφαρµόζεται για την ελεύθερη κυκλοφορία ή την έξοδό του από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166