Πρατήριο KAOIL - Τύρναβος Λάρισας


H RayCom εγκατέστησε πρόσφατα στην περιοχή Τυρνάβου Λάρισας το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών με επιτυχία σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) Φ2-1617/7.12.2010.


Εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα παρακολούθησης για την παροχή υγραερίου.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166