Τα στελέχη μας έχουν την ευκαιρία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δυνατότητές τους επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη.

Συγχρόνως, με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, τα στελέχη μας παραμένουν ανταγωνιστικά  στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Οι θέσεις εργασίας ποικίλουν αλλά το ενδιαφέρον για δυναμικά στελέχη παραμένει πάντα σταθερό. Περιγράψτε τον εαυτό σας, τους στόχους σας για επαγγελματική καριέρα και υποβάλλετε  το βιογραφικό σας. Περιμένουμε να σας γνωρίσουμε.

Υποβολή Βιογραφικών στο [email protected]

 

Σύμβουλος Πωλήσεων.

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Οικονομικών  ή Marketing, να έχει ικανότητα καλής χρήσης Η/Υ, προϋπηρεσία και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις πωλήσεις σε ίδια ή παρεμφερή προϊόντα, να έχει επικοινωνιακή ικανότητα, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης & διερεύνησης των αναγκών του πελάτη και ευχέρεια ταξιδιών εσωτερικού. 

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να αναπτύσσει νέο πελατολόγιο, να παρακολουθεί την αγορά για εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας, να διαπραγματεύεται και να επιτυγχάνει συμφωνίες με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και να έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας και να διαχειρίζεται μηνιαίες, ετήσιες προβλέψεις/αναφορές πωλήσεων.

Η Εταιρία προσφέρει μόνιμη απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό, επιπλέον Bonus βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, LapTop, συνεχή ενημέρωση,  εκπαίδευση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας. 

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης  SalesMan στο [email protected]

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας – Ηλεκτρονικός

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πέντε τουλάχιστον έτη καθώς και άριστη γνώση από Πρωτόκολλα TCP/IP, διαχείριση δικτυακών συσκευών, συστημάτων Controllers,  Routers, καθώς και η εμπειρία συνδέσεων καλωδίων επικοινωνίας και πλακετών.

Επιθυμητά οποιαδήποτε certifications. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η άριστη γνώση Αγγλικών, η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας  καθώς και η άδεια οδήγησης Auto. Παρέχονται Μισθός, πλήρης ασφάλιση, εταιρικό τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο και εξέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης TECH στο [email protected]

 

SoftWare Developer – Προγραμματιστής Εφαρμογών

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να γνωρίζει  άριστα τα περιβάλλοντα C#, MS SQL, T-SQL και Visual Studio.  H προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη καθώς και η πολύ καλή γνώση  αγγλικών.

Θα ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, και αφοσίωσης  στα έργα της επιχείρησης. Παρέχονται Μισθός αναλόγων προσόντων, ασφάλιση, bonus παραγωγικότητας καθώς και η ανάλογη εξέλιξη στο υπάρχον Team Ανάπτυξης.  

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης  SOFTDEV στο [email protected] 

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας – Σύμβουλος Λογισμικών

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πέντε τουλάχιστον έτη καθώς και άριστη γνώση από Πρωτόκολλα TCP/IP, διαχείριση δικτυακών συσκευών, συστημάτων Controllers, Routers, καθώς και η εμπειρία σε εγκαταστάσεις λογισμικών, διαχείρισης Server και μεγάλη εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων και βλαβών.

Επιθυμητά οποιαδήποτε certifications. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η άριστη γνώση Αγγλικών, η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας  καθώς και η άδεια οδήγησης Auto. Παρέχονται Μισθός, πλήρης ασφάλιση, εταιρικό  τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο και εξέλιξη.  

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης SOFTECH στο [email protected]

 

Βοηθός Λογιστή

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να  έχει σπουδές και Πτυχίο Λογιστικής  ή Οικονομικής κατεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η 5ετης τουλάχιστον προϋπηρεσία σε επιχείρηση με λογιστήριο  βιβλίων Γ’ κατηγορίας.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας καθώς και οι πολύ καλές γνώσεις  Πληροφορικής & Αγγλικών. Θα ζητηθούν επίσης και συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες. Παρέχονται Μισθός, ασφάλιση και εξέλιξη καριέρας. 

Αποστολή Βιογραφικών με κωδικό θέσης LOG1 στο [email protected]

 

Γραμματεία Εμπορικού  Τμήματος

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ  οικονομικών ή Marketing. Nα έχει ικανότητα καλής χρήσης Η/Υ, προϋπηρεσία και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην διαχείριση πωλήσεων σε προϊόντα τεχνολογίας ή παρεμφερή προϊόντα, να έχει  επικοινωνιακή ικανότητα, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης & διερεύνησης των αναγκών του πελάτη.

Ο/η Υποψήφιος/α θα πρέπει να φροντίζει τη συνεχή επικοινωνία με το πελατολόγιο της Εταιρείας, να παρακολουθεί την αγορά και τον Ανταγωνισμό για εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας, να διαπραγματεύεται και να επιτυγχάνει συμφωνίες με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και να έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας. Επίσης, να διαχειρίζεται  τις μηνιαίες, ετήσιες προβλέψεις/αναφορές του τμήματος πωλήσεων και να ενημερώνει την Διοίκηση.

Η Εταιρία προσφέρει, μόνιμη απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό, επιπλέον Bonus βάσει επίτευξης στόχων, συνεχή ενημέρωση,  εκπαίδευση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα  η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας. 

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης CUST1 στο [email protected]Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166