Τα στελέχη μας έχουν την ευκαιρία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δυνατότητές τους επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη. Συγχρόνως με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, τα στελέχη μας παραμένουν ανταγωνιστικά  στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

 Οι θέσεις εργασίας ποικίλουν αλλά το ενδιαφέρον για δυναμικά στελέχη παραμένει πάντα σταθερό. Περιγράψτε τον εαυτό σας, τους στόχους σας για επαγγελματική  καριέρα και υποβάλλετε  το βιογραφικό σας. Περιμένουμε να σας γνωρίσουμε.

Υποβολή Βιογραφικών  [email protected]

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Η υποψήφια θα πρέπει να έχει 2ετή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητες προυποθέσεις επίσης οι πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, Αγγλικών, της χρήσης Τηλεφωνικού Κέντρου, καθώς και της ευχέρειας χρήσης των δημοφιλών προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης, ενημέρωσης και υποστήριξης των λειτουργιών μιάς σύγχρονης επιχείρησης. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και εξέλιξης.

Σύμβουλος   Προώθησης Λύσεων 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει άνεση στην επικοινωνία και διάθεση για την επίτευξη υψηλών στόχων. Η προυπηρεσία στο χώρο της Πληροφορικής, η άριστη γνώση Αγγλικών, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Tεχνικός  Δικτύων & Επικοινωνιών.
Άριστη γνώση από Πρωτόκολλα TCP/IP, διαχείριση Server Win2000/03, δικτυακών συσκεών, Routers, ασφάλεια δικτύων ή συστημάτων, troubleshooting συσκευών. Επιθυμητά οποιαδήποτε certifications. H προϋπηρεσία κρίνεται αναγκαία. Αναγκαία προϋπόθεση επίσης η άριστη γνώση Αγγλικών, το πνεύμα συνεργασίας καθώς και η άδεια οδήγησης Auto.

Τεχνικός Παραδόσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώση συστημάτων Η/Υ  και περιφερειακών. H προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αναγκαία προϋπόθεση η  γνώση Αγγλικών, το πνεύμα συνεργασίας καθώς και η άδεια οδήγησης Auto και μηχανής.

Βοηθός  Λογιστή
Η υποψήφια θα πρέπει να  έχει σπουδές Λογιστικής για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητη προυπόθεση η 2ετη  προυπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας,  οι πολύ καλές γνώσεις  Πληροφορικής & Αγγλικών.  Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας.  Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166