Τροποποίηση, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής & ίδρυσης ιδιωτικού πρατηρίου


Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, με απόφαση στις 31 Μαρτίου 2020 έκανε γνωστό την  απόφαση  για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) που αφορά τον  «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την ισχύουσα απόφασηΕπικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166