Δίκτυα IP - Επικοινωνίες


Η RayCom έχει εγκαταστήσει πολυάριθμα δίκτυα μεικτών υπηρεσιών (δεδομένων, φωνής, και εικόνας) καθώς και τα αντίστοιχα διαχειριστικά υποσυστήματα (NMS) αποδεικνύοντας την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρίας στην ολοκλήρωση τέτοιων λύσεων που συνοδεύεται από μικρούς χρόνους εγκατάστασης και έναρξης, λειτουργίας. Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση, την λειτουργία και την συντήρηση τόσο των μικρών όσο και των μεγαλύτερων δικτύων IP, ενεργοποιεί στα δίκτυα όλες τις υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα που απαιτεί ο πελάτης για τις εφαρμογές του.
 Η ενοποίηση παλαιών και νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μέσω ενός βασικού δικτύου εξοικονομεί χρήματα και πόρους επιτρέποντας αποδοτικότερη εκμετάλλευση της υφιστάμενης και της νέας τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Επιπλέον ενεργοποιεί ασφαλείς συνδέσεις Internet και τα συστήματα εξυπηρέτησης του Διαδικτύου, παραμετροποιεί  το τηλεφωνικό δίκτυο VoIP και Video Conference. Παρέχει επιπλέον υπηρεσίες που απευθύνονται όπως πρόσβαση σε VPN, ασφαλή επιλογική πρόσβαση (VPDN - Virtual Private Dialup Network) και μπορεί να εξυπηρετήσει Διαδικτυακές εφαρμογές και να φιλοξενήσει web sites.
 
 
VoIP (Voice over IP)
Ενοποίηση Δικτύων Φωνής & Δεδομένων: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;
Οι υπηρεσίες φωνής αποτελούν βασική παράμετρο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και βέβαια σημαντικό κέντρο κόστους. Η επιλογή της ενοποιημένης αντιμετώπισης φωνής / δεδομένων, δηλαδή η δυνατότητα υλοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με χρήση IP πρωτοκόλλου, δεν είναι απλά πολυτέλεια για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, αλλά ανάγκη! Η RayCom αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη της επιχείρησής σας στον τομέα αυτό!
 
Γιατί ενοποιημένο δίκτυο;
Ένα σημαντικό κέντρο κόστους των σύγχρονων επιχειρήσεων αποτελούν αναμφισβήτητα τα κόστη των τηλεφωνικών κλήσεων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, όπως το e-mail ή το chat, αλλά η άμεση επαφή που προσφέρει η τηλεφωνική συνομιλία δεν φαίνεται να μπορεί να αντικατασταθεί.
Στόχος λοιπόν όλων των επιχειρήσεων είναι η συμπίεση του κόστους και η αύξηση της ευελιξίας στα θέματα της επικοινωνίας. Τη λύση προς την κατεύθυνση αυτή δίνουν οι ενοποιημένες λύσεις φωνής δεδομένων, η δυνατότητα δηλαδή υλοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με χρήση IP πρωτοκόλλου. Η τηλεφωνία μέσω IP αποτελεί μια σχετικά νέα τεχνολογία, με δεδομένη όμως την ταχύτητα των τεχνολογιών εξελίξεων, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχει περάσει από το στάδιο της ανάπτυξης στο στάδιο της ωρίμανσης: Έχουν διαμορφωθεί τα standards και λειτουργεί ο ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών προϊόντων στην αγορά και τη συμπίεση των τελικών κοστολογίων.
  
Γιατί ενοποιημένο δίκτυο από την RayCom ;
Η πληθώρα των προϊόντων και των λύσεων που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι λογικό να δημιουργούν σύγχυση σε μια επιχείρηση. Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού και της σωστής αρχιτεκτονικής αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη υιοθέτηση ενός συστήματος IP τηλεφωνίας.
Η εταιρεία  μας διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στο χώρο της τηλεφωνίας και των σύγχρονων ενοποιημένων δικτύων. Έχει αναπτύξει στρατηγικής σημασίας συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές όπως η AVAYA η CISCO η LinkSys και η Panasonic, διαθέτει το πιο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και έχει υλοποιήσει πληθώρα σύνθετων έργων εγκατάστασης τηλεφωνίας. Οι τεχνικοί σύμβουλοι της RayCom είναι σε θέση να προτείνουν την πλέον κατάλληλη τεχνολογική επιλογή για το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησής σας, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα οικονομοτεχνικά αποτελέσματα.

Στρατηγικές ενοποιημένων δικτύων
Για την υλοποίηση ενός ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων, υπάρχουν τρεις διαφορετικές στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε :

• Simple toll bypass. Η λύση αυτή έχει το μικρότερο κόστος αλλά και τη λιγότερη ευελιξία. Δεν απαιτεί αλλαγή Τ/Κ (PBX), καλωδίωσης και συσκευών και είναι εύκολο να υλοποιηθεί.
• IP-enabled T/K (PBX). Είναι η μέση οδός. Δεν απαιτείται αλλαγή της καλωδίωσης ή των συσκευών, αλλά αναβάθμιση των PBXs ώστε να υποστηρίζουν και τα πρωτόκολλα τηλεφωνίας τεχνολογιών Internet. Προστατεύει την υπάρχουσα επένδυση στο μέγιστο βαθμό.
• Total IP Telephony. Πρόκειται για μία πλήρη λύση IP τηλεφωνίας. Σ' αυτή την περίπτωση γίνεται αντικατάσταση / προμήθεια των τηλεφωνικών συσκευών µε IP τηλέφωνα που συνδέονται κατευθείαν στο τοπικό δίκτυο. Απαιτείται βέβαια και η προσθήκη ειδικών εξυπηρετήσεων οι οποίες προσομοιάζουν τις λειτουργίες του Τηλεφωνικού Κέντρου.
 


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166