Η RayCom, με την πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων, και εφαρμόζοντας το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των ιδιωτικών πρατηρίων, ανέπτυξε λύση φορητού πρατηρίου τύπου container για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με εγκατάσταση προσωρινής λειτουργίας.

 Η συγκεκριμένη λύση απευθύνεται σε:

 • Ορυχεία
 • Λατομεία
 • Μεταλλεία
 • Εργοτάξια

Η λύση RayCom Mobile Fuel Station (φορητή λύση πρατηρίου καυσίμων) αποτελείται από:

 • Container 20'' ή 40'' High Cube ή σε Skid
 • Δεξαμενές καυσίμων με μονό ή διπλό τοίχωμα και χωρητικότητας 7m³, 10m³, 15m³, 20m³, 30m³, 40m³  με βάση το πρότυπο BS EN 12285-2:2005
 • Καπάκι βαρέως τύπου, για πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής
 • Σκάλα πρόσβασης στην οροφή του Container
 • Δυνατότητα τοποθέτησης δύο δεξαμενών, στην περίπτωση ανάγκης διαφορετικού είδους καυσίμου (βενζίνη-πετρέλαιο ή δύο είδη Πετρελαίου)
 • Σύστημα ευθυγράμμισης (αλφάδιασμα) της δεξαμενής εντός του Container
 • Πλήρες υδραυλικό δίκτυο για την πλήρωση της δεξαμενής, την αναρρόφηση της αντλίας, της εξαέρωσης και εξυδάτωσης της δεξαμενής
 • Απομακρυσμένη πλήρωση με όλες τις διατάξεις ασφαλούς και εργονομικής λειτουργίας, για την πλήρωση της δεξαμενής από βυτίο (σύστημα αποφυγής υπερπλήρωσης δεξαμενής, αντεπίστροφη βαλβίδα, ταχυσύνδεσμος κλπ')
 • Σύστημα εξαερισμού περιμετρικά του Container, σύμφωνα με τη μελέτη ζωνών αντιεκρηκτικότητας ATEX και της αξιολόγησης κινδύνου του προϊόντος (Risk Assessment)
 • Ηλεκτρολογικές υποδομές κατά ΕΛΟΤ HD 384 βάσει μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας ATEX, από αντιεκρηκτικό εξοπλισμό, ανάλογα με τη μελέτη ζωνών ATEX
 • Εξωτερική πενταπολική εργοταξιακή πρίζα για άμεση διασύνδεση με παροχή ρεύματος
 • Δυνατότητα Αντικεραυνικής προστασία του φορέα
 • Εσωτερική διάταξη γείωσης, για αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού
 • Δάπεδο με επένδυση αντιολισθητικής λαμαρίνας για την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Φρεάτιο ανάσχεσης διαρροών για τα υδραυλικά μέρη της αντλίας
 • Στεγανή λεκάνη για τη συλλογή τυχόν διαρροών καυσίμου κατά τη συντήρηση των αντλιών και τη χρήση του ακροσωληνίου, με μεταλλική σχάρα
 • Στεγανή λεκάνη ίσου όγκου με τη δεξαμενή καυσίμου (σε περίπτωση επιλογής δεξαμενής μονού τοιχώματος)
 • Συστήματα πυρόσβεσης, με πυροσβεστήρα οροφής 9kg και πυροσβεστήρα 6kg στην πόρτα
 • Σύστημα Εισροών-Εκροών, για τον πλήρη έλεγχο των διακινήσεων καυσίμου
 • Πιστοποιημένη ορειχάλκινη βέργα, βαθμονομημένη ανά χιλιοστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον έλεγχο των αποθεμάτων και των παραλαβών καυσίμου
 • Διαπιστευμένη Ογκομέτρηση Δεξαμενής
 • Αντλία Καυσίμου ταχείας κίνησης με όλες τις πιστοποιήσεις  
 • Χώρος Εγκατάστασης των συσκευών του Συστήματος Εισροών Εκροών
 • Ειδική βαφή σύμφωνα με τις περιβαντολλογικές απαιτήσεις


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166