Τα τελευταία χρόνια όλοι βιώνουμε την έκρηξη του όγκου των δεδομένων και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το storage είναι ένα από τα πρωταρχικά σημεία που θα πρέπει να καλυφθεί για να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα δεδομένων.
Η RayCom προσφέρει λύσεις αποθήκευσης όπως συστήματα δίσκων, Automated Tape libraries, λύσεις Storage Area Networks (SANs), λύσεις αποθήκευσης για Audio/Video καθώς και λογισμικό διαχείρισης των παραπάνω.
 
Οφέλη πελατών:
  • Υποστήριξη για ετερογενείς πλατφόρμες, μεγάλες ταχύτητες και αποστάσεις στην αποθήκευση δεδομένων (τεχνολογία fiber) και μεγάλο εύρος χωρητικότητας (συστήματα δίσκων και SANs)
  • Αυτοματοποίηση της αποθήκευσης δεδομένων με ρομποτικές συσκευές που υποστηρίζουν όλες τις τοπολογίες (SCSI, SAN, NDMP)
  • Κεντρική κι αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκευτικών μέσων και των SANs μέσω λογισμικού διαχείρισης .

 

Λύση Backup

Το backup είναι η πιο βασική & θεμελιώδης έννοια στην προστασία συστημάτων πληροφορικής. Είναι η μόνη λύση ανοικτής αρχιτεκτονικής για επαναφορά δεδομένων μετά από data corruption και μια από τις πιο ασφαλείς και οικονομικές λύσεις για διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας με ιστορικότητα (π.χ. 1 μήνα πίσω, 1 χρόνο πίσω κ.λ.π)

Η RayCom προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις backup που καλύπτουν όλα τα γνωστά περιβάλλοντα (Windows 2000/2003, Linux, Unix, ) ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τις απαιτούμενες επιδόσεις (desktop, domain, workgroup ή enterprise λύσεις).

Οφέλη πελατών:

  • Ασφάλεια στην δημιουργία αντιγράφων με ειδικές τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών.
  • Υψηλές επιδόσεις για πολύ γρήγορο backup & επαναφορά των δεδομένων
  • Δυνατότητα Disaster Recovery δηλ. Αυτοματοποιημένη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος, των εφαρμογών και των δεδομένων μέσα σε ελάχιστο χρόνο και το κυριότερο χωρίς λάθη.
  • On-line backup, δηλαδή backup χωρίς τη διακοπή των λειτουργιών για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 24*7 βάση.
  • Κεντρική διαχείριση ετερογενών συστημάτων ακόμη και μέσω του Internet για αποτελεσματική λειτουργία και μείωση του συνολικού κόστους κτήσης.
     

 Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166