Δημοφιλείς σουίτες λογισμικών
Κορυφαίες αποδόσεις με αξιοπιστία και ασφάλεια
Νέες τεχνολογίες για τη σύγχρονη επιχείρηση
Παροχή εκτυπωτικών λύσεων από κορυφαίους κατασκευαστές
Αυτοματοποίηση της αποθήκευσης δεδομένων
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίαςΕπικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166