Δημοφιλείς σουίτες λογισμικών
Κορυφαίες αποδόσεις με αξιοπιστία και ασφάλεια
Νέες τεχνολογίες για τη σύγχρονη επιχείρηση
Παροχή εκτυπωτικών λύσεων από κορυφαίους κατασκευαστές
Αυτοματοποίηση της αποθήκευσης δεδομένων
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίαςΕπικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166